مرور برچسب

شهدای نوزدهم تیرماه

شهدای نوزدهم تیرماه شهرستان نجف آباد

شهدای نوزدهم تیرماه شهرستان نجف آباد شهید عبدالعلی ملاخداداده نام پدر:رضاقلی تاریخ شهادت:1363/04/19 موضوع:پیروی ازامام و ولایت پیام:سفارش من این است که امام را تنها نگذارید که اگر او را تنها بگذارید،بدانید که امام زمان را…