مرور برچسب

شهدای هجدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهدای هجدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهدای هجدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد شهید حسن بابلخانی نام پدر:مانده علی تاریخ شهادت:1365/01/18 موضوع:حجاب پیام:وصیت من به خواهرانم این است که حجابشان را حفظ کنند، چون آبروی زن به حجاب اوست My will to women is to protect…