مرور برچسب

شهدای هفدهم اردیبهشت ماه

شهدای هفدهم اردیبهشت ماه شهرستان نجف آباد

شهید عبدالحمید امیرکاوه:تمام کسانی که در هر گوشه‌ای از کشور مشغول به کار هستید سعی کنید تا آنجا که ظرفیت داریم و توان داریم کارمان برای خدا باشد و مورد رضای او که اگر کار به خاطر خدا باشد دیگر هیچ غمی ندارم