مرور برچسب

شهدای چهاردهم خرداد ماه

شهدای چهاردهم خرداد ماه شهرستان نجف آباد

شهدای چهاردهم خرداد ماه شهرستان نجف آباد شهید ابراهیم فیروزی نام پدر:عباسعلی تاریخ شهادت:1365/03/14 موضوع:واجبات و تقوی و تزکیه پیام:شما را به تقوا و پرهیزکاری و عفت و پاکدامنی و مودت و دوستی با هم دعوت می کنیم I invite…