مرور برچسب

شهدای چهارم مردادماه

شهدای چهارم مردادماه شهرستان نجف آباد

شهدای چهارم مردادماه شهرستان نجف آباد شهید محمدحسین علی عسگریان نام پدر:عبداله تاریخ شهادت:1367/05/04 موضوع:پیروی ازامام و ولایت پیام:رهبر انقلاب را تنها نگذارید و رهبر را حمایت کنید و گوش به فرمان امام باشید و حرفهایتان با…