مرور برچسب

شهدای یازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهدای یازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد

شهدای یازدهم فروردین ماه شهرستان نجف آباد شهید محمدعلی بدیهیان نام پدر:غلاکرضا تاریخ شهادت:1365/01/11 موضوع:بصیرت پیام:مواظب باشید منافقین از موقعیت شما سوءاستفاده نکنند و شما را با اسلام و قرآن مخالف گردانند Don’t allow the…