مرور برچسب

شهردار نجف‌آباد

شهروندان نجف‌آبادی از منزل پیگیر امور شهری باشند

شهروندان نجف‌آبادی از منزل پیگیر امور شهری باشند به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا،سید محمد ابراهیم احمدی با اشاره به راه‌اندازی سامانه نوبت دهی بازدید در شهرداری نجف‌آباد، اظهار کرد: شهرداری از پر مراجع ترین دستگاه‌های اجرایی است، به همین…

کاهش معضلات ترافیکی نجف‌آباد با اجرای طرح جامع ترافیکی

کاهش معضلات ترافیکی نجف‌آباد با اجرای طرح جامع ترافیکی به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا، محمد مغزی با بیان اینکه نقشه فعالیت‌های ترافیکی شهر برای ترسیم افق ۱۵ ساله ترسیم می‌شود، اظهار کرد: تهیه این طرح سبب روشن شدن دورنمای حوزه حمل و نقل…