مرور برچسب

شهردار نجف آباد

شهردار نجف آباد: معرفی گردشگری نجف آباد از مهمترین اهداف حضور در نمایشگاه است

عبدالرسول امامی گفت: شناسایی هویت قدیمی شهر نجف آباد و معرفی آن یکی از مهمترین ماموریت ها و وظایف شهرداری نجف آباد به شمار می رود که این مهم باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد.

صمیمانه با شهردار نجف آباد

آقای شهردار ضروری است که همانطور که به مباحث دیگر شهر می‌پردازید و عنایت دارید که در همین مدت کوتاه قابل تقدیر است به گلستان شهدای نجف آباد هم توجه ویژه داشته باشید.