مرور برچسب

شهردار نجف آباد

صمیمانه با شهردار نجف آباد

آقای شهردار ضروری است که همانطور که به مباحث دیگر شهر می‌پردازید و عنایت دارید که در همین مدت کوتاه قابل تقدیر است به گلستان شهدای نجف آباد هم توجه ویژه داشته باشید.