مرور برچسب

شهر نجف آباد در ویکی آنا

تاریخچه و نقشه جامع شهر نجف آباد در ویکی آنا

تاریخچه و نقشه جامع شهر نجف آباد در ویکی آنا به گزارش نجف آباد نگار از  آنا، نجف آباد  چهارمین شهر پرجمعیت استان اصفهان است که در مرکز ایران است، این شهر برای شکوفه‌های بادام، قالی دست باف و عسل و انار شهره است و شیرینی محلی معروف آن…