مرور برچسب

شهر نجف آباد

صمیمانه با شهردار نجف آباد

آقای شهردار ضروری است که همانطور که به مباحث دیگر شهر می‌پردازید و عنایت دارید که در همین مدت کوتاه قابل تقدیر است به گلستان شهدای نجف آباد هم توجه ویژه داشته باشید.

چرا نجف آباد؟

چرا نجف آباد؟ پختری جفتشو برده بود پارک روی درخت بید نشستند و نوک هایشان را درهم میکردند چشم هایشان دل را می برد. زیر درخت مردی نشسته بود و سردرگریبان بود. تلفنش زنگ زد. دوستش بود بلند بلند حرف میزد. کفترها سرسام گرفتند خواستند بروند یه…

نجف آباد شهر علم و ایمان و ایثار

نجف آباد شهر علم و ایمان و ایثار به گزارش نجف آباد نگار ایثار و از خود گذشتگی مردم شهید پرور و ولایت مدار نجف آباد شهره خاص و عام است و به همین علت یکی از شهرت های این شهر نجف آباد شهر علم و ایمان و ایثار است. نجف آباد تاکنون…