مرور برچسب

شهید آیت نجف آباد

حضور دانشجویان، معلمان و مسئولان مرکز شهید آیت نجف آباد در منزل شهیدان رجایی و ایمانیان

حضور دانشجویان، معلمان و مسئولان مرکز شهید آیت نجف آباد در منزل شهیدان رجایی و ایمانیان به گزارش نجف آبادنا از خبرنگار دفتر بسیج دانشجویی، دانشجویان، معلمان و مسئولان مرکز آموزش عالی شهید آیت نجف آباد در شب گذشته با حضور در منزل…

آغاز زمان حذف اضطراری برای دانشجویان پیوسته

آغاز زمان حذف اضطراری برای دانشجویان پیوسته با احترام به استحضار می رساند زمان ثبت درخواست حذف اضطراری در سامانه توسط دانشجویان از روز شنبه مورخ ۹۷ /۰۹ /۲۴ لغایت دوشنبه ۹۷ /۰۹/ ۲۶ امکانپذیر خواهدبود. شایسته است ضمن اطلاع رسانی به…