مرور برچسب

شهید احمدرضا کاظمی

شهدای سوم اسفندماه شهرستان نجف آباد

شهدای سوم اسفندماه شهرستان نجف آباد شهید احمدرضا کاظمی نام پدر:محمد تاریخ شهادت:1365/12/03 موضوع:نماز و مسجد پیام:نماز جمعه را ترک نکنید زیرا این نماز جمعه است که چه از بعد سیاسی و چه از بعد عبادی پشت دشمنان اسلام را خم می کند…