مرور برچسب

شورای اسلامی شهرستان نجف آباد

جلسه شورای اسلامی شهرستان نجف آباد برگزار شد

جلسه شورای اسلامی شهرستان نجف آباد باحضور مقام محترم فرماندار به گزارش نجف آبادنا در این جلسه آقای راعی معاون استاندار و فرماندار ویژۀ شهرستان نجف آباد با بیان این نکته که شوراهای اسلامی شهر و روستا نماد مردم سالاری دینی و تجلیگاه ارادۀ…