مرور برچسب

شورای نگهبان برگزاری تجمعات بدون اخذ مجوز را بلامانع می‌داند

ابوترابی: شورای نگهبان برگزاری تجمعات بدون اخذ مجوز را بلامانع می‌داند

ابوترابی: شورای نگهبان برگزاری تجمعات بدون اخذ مجوز را بلامانع می‌داند / اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در چه مرحله‌ای قرار دارد به گزارش نجف آبادنا عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس با بیان اینکه شورای نگهبان تفسیر خود از اصل ۲۷ قانون…