مرور برچسب

شکایت ۲۰ نماینده از “عباس آخوندی”

شکایت ۲۰ نماینده از “عباس آخوندی”

ابوالفضل ابوترابی‌: شکایت ۲۰ نماینده از "عباس آخوندی" به گزارش نجف آبادنا ابوالفضل ابوترابی‌ عضو ناظر مجلس شورای‌اسلامی در شورای ساماندهی مرکز سیاسی اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با بیان اینکه حدود 6 ماه است که این شورا تشکیل…