مرور برچسب

شکر در نجف آباد

اختصاص ۱۴۵ تن سهمیه شکر نجف آباد به خیریه ها

اختصاص ۱۴۵ تن سهمیه شکر نجف آباد به خیریه ها به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، کمبود شکر در بسیاری از فروشگا‌ه‌های سطح شهر مشاهده شده و مردمی که شکر را به نرخ کیلویی حدود ۴ تا ۴ هزار ۷۰۰ در فروشگا‌ه‌ها عرضه تهیه می کردند، اکنون در…