مرور برچسب

صادرات بادام نجف آباد

صادرات ۷۰ درصد بادام نجف آباد به هند و حاشیه خلیج فارس

صادرات ۷۰ درصد بادام نجف آباد به هند و حاشیه خلیج فارس به گزارش نجف آباد نگار از صدا و سیما اصفهان از پنج هزار هکتار باغ شهرستان نجف آباد، دو هزار هکتار به کشت بادام اختصاص دارد. عملکرد ۲ تن در هکتار، نجف آباد را به یکی از رتبه…