مرور برچسب

صدور دو سند مالکیت جدید برای دو موقوفه نجف آباد

صدور دو سند مالکیت جدید برای دو موقوفه نجف آباد

صدور دو سند مالکیت جدید برای دو موقوفه نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد گفت: این دو سند جدید برای موقوفه هایی همچون مرتضی محمدی و مسجد حضرت محمد…