مرور برچسب

ضرب و شتم یکی از معتمدان نجف آباد

ضرب و شتم اشتباهی یکی از معتمدان نجف آباد

ضرب و شتم اشتباهی یکی از معتمدان نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، چند روز پیش، یکی از معتمدان ایثارگر نجف آباد در حالی که در تاریک و روشن اذان صبح، در حال رفتن به مسجد بوده، توسط تعدادی که گویا دنبال دستگیری متهم ی بوده…