مرور برچسب

طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی‌کننده دست در واحد نجف‌آباد

طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی‌کننده دست در واحد نجف‌آباد

طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی‌کننده دست در واحد نجف‌آباد به گزارش نجف آباد نگار از آنا، امیررضا نقش درباره طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی‌کننده دست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد اظهار کرد: «دستگاه ضدعفونی‌‌کننده دست با همکاری مرکز…