مرور برچسب

طرح امین موقت در نجف آباد

طرح امین موقت به کمک خانواده های بدسرپرست می آید

طرح امین موقت به کمک خانواده های بدسرپرست می آید به گزارش نجف آبادنا علیرضا قناعتکار اظهار کرد: فرآیند فرزند خواندگی به صورت متمرکز در مرکز استان انجام می شود و همزمان طرحی نیز با عنوان «امین موقت» در دستور قرار داده ایم که در آن فرزندان…