مرور برچسب

طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

آموزش طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در دانشگاه آزاد نجف آباد

آموزش طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در دانشگاه آزاد نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از پايگاه خبري دانشگاه آزاد نجف آباد، در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون جلسه آموزشی داوطلبین سنجشگر با حضور نماینده شبکه بهداشت، اعضای هیات علمی و…