مرور برچسب

طرح جامع ترافیک در نجف آباد

تهیه طرح جامع ترافیک نجف‌آباد با افق ۱۴۱۵

تهیه طرح جامع ترافیک نجف‌آباد با افق ۱۴۱۵ به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا، ‌محمد مغزی با اشاره به تنظیم این طرح برای سه دوره پنج‌ساله کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، اظهار کرد: در این طرح جامع که مراحل تصویب آن در شورای ترافیک استان و کشور…