مرور برچسب

طرح ضربت بازدید

از پلمپ مغازه در نجف آباد تا طرح ضربت بازدید

از پلمپ مغازه متخلف در نجف آباد تا طرح ضربت بازدید در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد مرحله اول طرح ضربت بازدید در نجف آباد انجام شد. طرح ضربت بازدید در راستای گام دوم طرح فاصله گذاری…