مرور برچسب

طرح مقام رهبری

طرح مقام معظم رهبری، مبنی بر کمک مومنانه حکیمانه بود

طرح مقام معظم رهبری، مبنی بر کمک مومنانه حکیمانه بود به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری فارس، ابو الفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد تیران و کرون در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی  در خصوص چهارمین مرحله کمک مومنانه، اظهارداشت: چهارمین…