مرور برچسب

طرح های برون دانشگاهی

جذب ۳۵ میلیارد ریال طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی و صنعتی

۳۵ میلیارد ریال طرح پژوهشی برون‌دانشگاهی و صنعتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار امیررضا نقش با اعلام اینکه رکورد جذب طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی و صنعتی و کسب درآمدهای غیرشهریه‌ای در دانشگاه آزاد…