مرور برچسب

ظهرعاشورا

مجنون ترین فرهاد

ای حبیب من! پرنده ی خیالم را به پابوسی ات می فرستم ای دردانه ی زهرا(س)می فرستمش تا به جای من کنار ضریح تو لبیک گوید.مجنون ترین فرهاد