مرور برچسب

عباسعلی ملک زاده

آغاز ساخت مدرسه خیر ساز ملک ۶ در نجف آباد

آغاز ساخت مدرسه خیر ساز ملک 6 در نجف آباد کانال اطلاع رسانی آموزش و پرورش نجف آباد: مدیر آموزش و پرورش شهرستان گفت: عباسعلی ملک زاده خیر مدرسه ساز نجف آبادی، قرارداد ششمین مدرسه خود را با دوازده کلاس و زیربنای ۱۸۰۰متر مربع با نوسازی مدارس…