مرور برچسب

عصارخانه صفوی در خمینی شهر

عصارخانه‌ای ۳۰۰ ساله در معرض تخریب برای خیابان کِشی

عصارخانه‌ای ۳۰۰ ساله در معرض تخریب برای خیابان کِشی به گزارش نجف آباد نگار از ایسنا، ۲۵ سال پیش حمامِ صفوی خسرو آقا که شاهکار حمام‌های ایران و جهان بود، برای ساخت خیابان حکیم با خاک یکسان شد و امروز بافت تاریخی خمینی‌شهر در چنین مهلکه‌ای…