مرور برچسب

عصارخانه صفوی

تلاش برای نجات میراث خمینی‌شهر

تلاش برای نجات میراث خمینی‌شهر یک فعال میراث فرهنگی خمینی‌شهر دراین‌باره گفته: خیابان مرکزی از وسط بافت تاریخی خمینی‌شهر رد می‌شود و جای شگفتی است که یک‌بار در دهه هفتاد و بار دیگر دهه ۹۰ در طرح جامع شهری با احداث این خیابان موافقت شده…