مرور برچسب

عصار خانه ای 300ساله در معرض تخریب

عصارخانه‌ای ۳۰۰ ساله در معرض تخریب برای خیابان کِشی

عصارخانه‌ای ۳۰۰ ساله در معرض تخریب برای خیابان کِشی به گزارش نجف آباد نگار از ایسنا، ۲۵ سال پیش حمامِ صفوی خسرو آقا که شاهکار حمام‌های ایران و جهان بود، برای ساخت خیابان حکیم با خاک یکسان شد و امروز بافت تاریخی خمینی‌شهر در چنین مهلکه‌ای…