مرور برچسب

عصار خانه نجف آباد

عصارخانه اخلاقي

مخلوط دانه های روغنی با استفاده از فشار اهرم مانند تیرهای چوبی تقویت شده،روغن این دانه ها جهت مصارف مختلف خوراکی و... استخراج می شود.عصارخانه اخلاقي