مرور برچسب

عقرب در نجف آباد

آپاچی و عقرب در نجف آباد

بیشتر کارهایشان را علنی و بدون ترس از ماموران شهربانی و ساواک انجام می‌دادند. گاهی سراغ احشام و میوۀ باغ‌ها می‌رفتند و اگر شرایط فراهم بود، بدشان نمی‌آمد پول‌های پمپ‌بنزین را هم بزنند. آپاچی و عقرب در نجف آباد