مرور برچسب

علویجه و دهق

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد از شهرهای علویجه و دهق

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد از شهرهای علویجه و دهق به گزارش نجف آبادنا آقای مهندس مجتبی راعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد بهمراه آقای جعفرزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری،…