مرور برچسب

عملکرد سال گذشته شهرداری نجف آباد

بررسی عملکرد سال گذشته شهرداری نجف آباد

بررسی عملکرد سال گذشته شهرداری نجف آباد به گزارش نجف آبادنا قائم مقام شهردار نجف آباد گفت: موسسه حسابرس انتخاب شده توسط شورای اسلامی شهر نجف آباد، بعد از کارشناسی مستمر اسناد مالی شهرداری، در صحن پارلمان شهری از مطلوب بودن تمامی…