مرور برچسب

عملکرد مخابرات نجف آباد

عملکرد ۳ ماهه مديريت مخابرات نجف آباد

عملکرد 3 ماهه مديريت مخابرات نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری فارس، در راستاي آگاهي بخشي به مشترکين مخابرات، گزارش عملکرد توسعه سه ماهه اول سال 99 مخابرات منطقه اصفهان در حوزه شهرستان نجف آباد که با تلاش مديران و کارشناسان شرکت…