مرور برچسب

غارت نجف آباد

غارت در نجف آباد

البته فقط مهاجمان نبودند که غارت می‌کردند؛ یکی از هم‌شهری‌ها را به چشم دیدم که گونی چایی را جلوی دوچرخه‌اش حمل می‌کرد.با تاریک شدن هوا، فاز جدید حمله‌ها شروع شد.غارت در نجف آباد