مرور برچسب

غدیر و کرونا

هر خانه یک محفل غدیر

نزدیک شدن به «عیدُ الله الأکبر» در کنار محدودیت های کرونایی ایجاب می کند تا ایده هایی جدید برای پاسداشت این عید داشت. هر خانه یک محفل غدیر.