مرور برچسب

غذای فاسد در نجف آباد

معدوم سازی بیش از دو و نیم تن مواد غذایی فاسد در نجف آباد

معدوم سازی بیش از دو و نیم تن مواد غذایی فاسد در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا معدوم سازی بیش از دو و نیم تن مواد غذایی فاسد در نجف آباد در محل دفن زباله شهرستان نجف آباد صورت گرفت. مدیر شبکه بهداشت و درمان نجف آباد گفت: کارشناسان گروه…