مرور برچسب

غربت روز نجف آباد در نجف آباد

غربت روز نجف آباد در نجف آباد

غربت روز نجف آباد در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از نجف آبادنیوز، شاید اگر هر شهری دیگری، «پنجم اسفند» داشت، برای گرامیداشت آن سنگ تمام می گذاشت ولی در نجف آباد، انگار نه انگار که این روز سالگرد شهادت نزدیک به دویست جوان در یک روز است.…