مرور برچسب

غرق شدن در زاینده رود

فوت پاسدار جوان در زاینده رود

فوت پاسدار جوان در زاینده رود ستوان دوم پاسدار مصطفی منتظری که سال ۹۴ نیز یک دوره ماموریت سه ماهه در سوریه گذرانده بود، یک پسر و یک دختر داشت و چهارمین دهه از عمر خود را پشت سر می گذاشت. برخی دوستان او علت مرگ را سنکوپ به دلیل تقلاهای…