مرور برچسب

فاطمه الزهرا(س) نجف‌آباد

تصاویر و کلیپ بخش کرونا بيمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد

تصاویر و کلیپ بخش کرونا بيمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از فارس، کادر درمانی و پرستاران بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد به صورت شبانه روزی در حال خدمت به بیماران مبتبا به کرونا و بستری در این بیمارستان هستند.…