مرور برچسب

فاطمه الزهرا(س) نجف آباد

خروج بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف آباد از چرخه بیماران کووید _۱۹

مدیر درمان تامین اجتماعی: بیمارستان تامین اجتماعی فاطمه الزهرا(س) نجف آباد از چرخه بیماران کووید _۱۹ خارج شد به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا؛ اعتصام پور، مدیر درمان تامین اجتماعی اصفهان با اعلام خروج بیمارستان تامین اجتماعی فاطمه…