مرور برچسب

فتنه مهر 98

ابوترابی: سپاه، فتنه مهر۹۸ را خنثی کرد

ابوترابی: سپاه، فتنه مهر۹۸ را خنثی کرد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز ابوالفضل ابوترابی گفت: همزمان با حوادث عراق و لبنان، قرار بود با محوریت آمد نیوز اتفاقات مشابهی نیز در ایران عملیاتی شود ولی با دستگیری روح الله زم توسط اطلاعات…