مرور برچسب

فرهنگیان نجف آباد

کمبود نیروی آموزشی و محدودیت در فضای فیزیکی، دو چالش بزرگ آموزش و پرورش نجف آباد

در نشست خبری مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد:  کمبود نیروی آموزشی و محدودیت در فضای فیزیکی، دو چالش بزرگ آموزش و پرورش نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان نجف آباد،در پانزدهمین روز از اردیبهشت ماه 1399،…