مرور برچسب

فرهنگ کاهش مصرف آب

کاهش مصرف آب در نجف آباد با رویکرد فرهنگی

کاهش مصرف آب در نجف آباد با رویکرد فرهنگی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به گزارش نجف آبادنا حسین مجیدی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون بمنظور ترغیب مردم به مصرف بهینه آب برنامه های فرهنگی متنوعی در دستور کار قرار گرفت عنوان…