مرور برچسب

فرهیختگان نجف آباد

دکتر فاطمه نادعلی استاد هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران درگذشت

دکتر فاطمه نادعلی استاد هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گزارش نجف آبادنا دکتر فاطمه نادعلی مدیرگروه هماتولوژی و علوم انتقال خون و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) تخصصی…