مرور برچسب

فوتسال دانشگاه آزاد

مسابقات فوتسال جام رمضان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

مسابقات فوتسال جام رمضان دانشجويان ساكن در سرای دانشجویی برادران برگزار می گردد. مسابقات فوتسال جام رمضان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از پایگاه خبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، طبق مطلب متشر شده این دانشگاه…