مرور برچسب

فیلور و رحمت آباد

توزیع ۳۰۰ بسته حمایت غذایی در شهر جوزدان، فیلور و رحمت آباد آغاز شد

توزیع 300 بسته حمایت غذایی در شهر جوزدان، فیلور و رحمت آباد به گزارش نجف آباد نگار طبق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر کمک مومنانه به خانواده هایی که تحت تاثیر از ویروس منحوس کرونا دچار آسیب اقتصادی شدند، خیرین و پایگاه های مقاومت…