مرور برچسب

قانونگرایی آگاهانه

قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!

قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !! به گزارش نجف آباد نگار دکتر محسن دیانی یادداشتی تحت عنوان “قانونگرایی آگاهانه و مسئولانه !!” منتشر کرد که در ادامه این یادداشت را مشاهده می کنید. قاعده «قبح عقاب بلابیان» که استنباط شده از قرآن…